Kdo jsme?

Jsme skupina nadšenců různého věku a různých životních zkušeností. Dali jsme se dohromady, protože nám záleží na staré Karviné (nebo Dvojce, chcete-li). Chceme, aby tady zůstala pro lidi – domácí, kteří v ní kdysi bydleli, i nedomácí, kteří ji chtějí poznat. Pro všechny, kterým je tam dobře. Chceme, aby zaniklé město Karviná vzkvétalo a aby zůstala zachována jeho obrovská historická hodnota. Chceme, aby se stará Karviná stala oblíbeným místem pro trávení volného času, vzdělávání, kulturu.

Možná pro někoho stará Karviná upadla v zapomnění.

Ale teď ji lidé znovu objevují.

A my jsme tady proto, abychom při tom objevování byli nápomocní. Máme velké a krásné plány, se kterými vás budeme postupně seznamovat.

Co tedy děláme?

Našemu spolku leží na srdci zachování historické a kulturní hodnoty staré Karviné. Snažíme se všemi nám dostupnými prostředky starou Karvinou jednak zkrášlovat (úklidové akce, pracovní brigády), jednak přiblížit přijíždějícím turistům (v sezoně 2021 jich přijelo téměř 10 000). 

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Karviná a Magistrátem města Karviná jsme zřídili infostánek u kostela sv. Petra z Alkantary, kde turisté mohou získat informace o zaniklém městě (pracovníky stánku jsou i bývalí Karviňáci) a také si mohou koupit nějaké suvenýry. Čistý zisk z prodeje veškerého zboží ve stánku nám pomáhá v ostatních činnostech spolku.

S pomocí Magistrátu města Karviná vznášíme různé podněty vedoucí k záchraně aktuálních historických i přírodních skvostů staré Karviné.

Pravidelně mapujeme a ohlašujeme výskyty černých skládek na území zaniklého města a tam, kde nám to síly a prostředky dovolí, organizujeme úklid těchto skládek.

Pomáháme Římskokatolické farnosti Karviná s údržbou blízkého okolí kostela sv. Petra z Alkantary.

Snažíme se vstupovat do diskuzí a jednání ohledně budoucnosti staré Karviné, kde se snažíme neustále upozorňovat na nutnost zachování charakteru zaniklého města, udržení jeho významných míst a především náležité ochrany a úcty k pietním místům (jako je hřbitov, pracovní tábory, okolí kostela sv. Petra z Alkantary).