Výrazně se podílíme na rozšiřování povědomí o zaniklé Karviné, neboli staré Karviné.

Setkáváme se s pamětníky, kteří nám vypráví své zážitky ze staré Karviné a ukazují různé fotografie. S jejich svolením fotografie skanujeme a případně zpřístupňujeme dalším zájemcům, aby stará Karviná nikdy skutečně nezanikla.

Uspořádali jsme již několik úklidových a zkrášlovacích brigád. Cílem bylo upravit prostranství kolem významných míst staré Karviné – kaplí, kostela sv. Petra z Alkantary, místa bývalého kostela sv. Jindřicha apod. (viz http://starakarvina.cz/category/stalo-se/).

Iniciovali jsme výměnu opotřebených latí na lavičkách kolem kostela sv. Petra z Alkantary.

Zřídili jsme a provozujeme šikmý infostánek u kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. Na tomto místě mohou návštěvníci získat informace o zaniklém městě, ale také si mohou koupit nějaké suvenýry.

Pomohli jsme Římskokatolické farnosti Karviná-Doly uspořádat oslavy Výročí posvěcení kostela sv. Petra z Alkantary.
Více http://starakarvina.cz/stalo-se/vyroci-posveceni-kostela-nedele-07-08-2022/

V roce 2021 jsme organizovali petici proti výstavbě průmyslové zóny v blízkosti kostela sv. Petra z Alkantary. Tímto se nám podařilo dostat toto téma do povědomí veřejnosti i mnohých politiků.

Iniciovali jsme několik jednání na Magistrátu města Karviná ohledně památkové ochrany významných míst, např. komínu v areálu bývalého dolu Jindřich, areálu zámku Solca apod.

Pomohli jsme Magistrátu města Karviná vyznačit pietní místa staré Karviné, která stojí za to chránit.